NL Greenlabel

Sinds 1 februari 2019 zijn wij officieel partner geworden van NL Greenlabel. Wij zijn hierbij dan het 169ste bedrijf, welke met trots kan zeggen dat wij werken aan het meetbaar verduurzamen van de leefomgeving en we voldoen aan de NL Greenlabel principles (zie bijgevoegde pdf).

Daarbij worden de vier P’s (prosperity, people, planet, profit) als principe uitgangspunten genomen.. Een aantal voorbeelden luiden als volgt:

Prosperity:

  • Een duurzame samenleving nagestreefd dient te worden.
  • Natuur, milieu, sociale, maatschappelijke en organisatie verantwoordelijkheden in balans dienen te zijn.

People:

  • Onze organisatie het belangrijk vindt dat mensenrechten gerespecteerd worden.
  • Integriteit de basis is van intermenselijk handelen.

Planet:

  • Onze organisatie respectvol omgaat met natuur en milieu.
  • De ecologische voetprint van producten zoveel mogelijk bekend is.

Profit:

  • Eerlijke handel het uitgangspunt is van het verdienmodel.
  • Duurzame vormgeving kansen biedt voor meer levensvreugde en een mooiere wereld.