Dit is de ideale zaaitijd!

De natuur laat haar zaden vallen, waardoor het nu een ideaal moment is om inheemse zaden te zaaien.

Bloemenmengsels die in de nazomer en het najaar zijn gezaaid ontwikkelen zich evenwichtiger en stabieler. De bodem is minder droog. Warmtekiemers kiemen nog, terwijl koudekiemers juist de koude winter nodig hebben. Ook onkruiden als Melde en Perzikkruid krijgen minder kans. Deze soorten hebben juist baat bij bodemverstoring in het voorjaar.

Kies voor een mengsel dat past bij de locatie: Een droge plek in de zon of juist een vochtige plek in de halfschaduw. Ook de grondsoort is bepalend voor wat er goed wil groeien.