Interview met Windesheim studenten – twee wijkdelen Gemeente Zeewolde

Maandag 27 november zijn er een aantal studenten van Windesheim Almere geweest die in een 2 tal groepen interview gehouden hebben met Marcel over adviezen en ideëen voor de herinrichting van 2 deelgebieden in Zeewolde Zuid. Te weten Dalkruid/Weteringplein en wijkdeel tegenover de begraafplaats Hertenkamp t/m Vossendal.

In het interview hebben we gekeken naar de mogelijkheden ter verbetering van de waterhuishouding en biodiversiteit. Daarbij worden ook verkeersgeleiding en parkeergelegenheid meegenomen. Hier staat voorop dat dit groene plekken worden.

Al met al is het doel om de buitenruimte te vergroenen en klimaatadaptiever te maken. Een mooi project om aan bij te mogen dragen. Dit op initiatief van Gemeente Zeewolde en Windesheim. Met als docent Kas van ’t Loo. Mooie samenwerking!