Subsidies klimaatbestendig maken en vergroenen tuinen/daken

Inwoners van alle Flevolandse gemeenten, die binnen de bebouwde kom wonen, kunnen een subsidie aanvragen voor klimaatadaptieve en biodiverse maatregelen. Dat zijn maatregelen die helpen om bijvoorbeeld regenwater op te vangen en/of te hergebruiken en maatregelen die zorgen voor meer groen in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan groene daken op huizen en schuren, groene gevels en regentonnen en -zuilen. Vanuit GildenGroen helpen wij u graag om aan de eisen te voldoen om zo de subsidie te kunnen verzilveren. Een win-win, waarbij u het gevoel heeft bij te dragen aan een groene en verkoelende omgeving!