Landgoed Nieuw Horst, coöperatieve dorspboerderij van de toekomst

Stichting landgoed Nieuw Horst welke tevens aanwezig was op de Lokale Markt ism IVN, brengen we graag onder uw aandacht.

Onder deze naam zet de stichting zich in om in de directe nabijheid van het dorp Zeewolde de ontwikkeling, exploitatie en beheer op te zetten van een Landgoed Nieuw Horst, met een coöperatieve dorpsboerderij. Een boerderij, waarvan inwoners van Zeewolde zelf eigenaar zijn, in samenspraak met de boer het teeltprogramma bepalen en op die manier voorzien in een belangrijk deel van hun voedsel: gezond, lekker en betaalbaar eten van eigen boerderij in harmonie met de aarde en de natuur. Het gaat om kleinschalige landbouw, tuinbouw en veeteelt. Zelf meewerken op de boerderij kan natuurlijk ook, als het zo uitkomt, maar het hoeft niet. Een boerderijwinkel en ontmoetingscentrum voor kennisuitwisseling en lokale verkoop van producten maken deel uit van het concept.

Zij zijn onderdeel van de Heerenboeren, welke als doel hebben samen duurzaam voedsel produceren. Als duurzame hovenier staan wij achter dit initiatief en brengen we het hierbij onder uw aandacht.

Door een vriend te worden van dit initiatief ondersteunt u deze coöperatieve dorpsboerderij.

Bekijk dit filmpje voor meer informatie over het Heerenboeren.