Sterke Medewerker Certificaat

In februari hebben wij de workshop “Sterk in je werk” met elkaar gedaan. Dit was een initiatief vanuit de VHG (branchevereniging), waar wij lid van zijn.

De workshop is bedoeld om beter met elkaar te communiceren, elkaar beter te begrijpen en zo de boodschap naar elkaar beter over te brengen. De workshop bestond uit 3 dagdelen, welke in The Lux in Zeewolde werden gegeven, onder leiding van Anne-Lot, feedback consulting.

Daarnaast had zij 1op1 gesprekken met alle deelnemers voor en na de workshops om te bekijken waar jezelf stappen kunt zetten.

Het heeft ons geholpen meer inzicht te geven in je eigen kunnen, je eigen talenten en naar elkaar meer begrip te ondervinden. Alles om met elkaar een sterker team te worden.